AMV Partners, s.r.o.

Na Barine 15

841 03 Bratislava

 

 

Správa o transparentnosti v súlade s § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu (za r. 2015)

 

Správa o transparentnosti v súlade s § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu (za r. 2014)

 

Správa o transparentnosti v súlade s § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu (za r. 2013)